Ne NATO! Ne EU!

14.5.2014

Photo-php

Rozhovor s vůdcem ukrajinských nacionalistů Dmytro Jarošem

Otázka: Jaká je současná sociální a politická situace na Ukrajině?

Odpověď: Vše je zde velice těžké. Ještě než se Janukovyč chopil moci, říkali jsme, že země je okupována zevnitř. Během jeho vlády dosáhla protinárodní povaha režimu svého vrcholu. Po útěku Janukovyče sice režim dostal trhliny, ale nedošlo k jeho úplnému odstranění. Strana regionů ani Komunistická strana nebyly dosud postaveny mimo zákon. Někdejší opozice nepomáhá v boji proti korupci. Nedošlo k žádnému pohybu směrem ke spravedlivější a solidárnější společnosti.

Otázka: Co si myslíte o současné vládě Ukrajiny (tzv. přechodná vláda)?

Odpověď: Původně jsme nechtěli kritizovat novou vládu, abychom ještě více nedestabilizovali situaci v zemi. Ale nyní musíme popsat co je zjevné: přechodná vláda úplně postrádá profesionalitu a vlastenectví. To je jasně vidět na ztrátě Krymu, stále pokračující korupci a bezzubosti při obraně před vnějšími nepřáteli. Některé prvky současné vlády se ukázaly jako naprosto kontrarevoluční. Národní revoluce musí v každém případě pokračovat. Samozřejmě, že by bylo nejlepší, kdyby revoluce pokračovala mírumilovnou formou, ale současná vláda může svým konáním snadno vyprovokovat novou vlnu povstání.

Otázka: Co si myslíte o západní podpoře ukrajinské revoluci, které se ji dostalo od lidí jako je Soros, Bernard-Henri Lévy nebo dokonce Obama?(mnozí tvrdí, že revoluce byla těmito lidmi financována). Co si o tom myslíte?

Odpověď: Soros, Bernard-Henri Lévy ani Obama neměli zájem na národní revoluci na Ukrajině. Jejich zájmem byly protesty, které by donutily změnit Janukovyče jeho geopolitický kurs. Je zjevné, že k tomu směřovala jejich snaha. I přes to viděl Západ Janukovyče jako legitimní hlavu státu, a to i v situaci, kdy v ulicích Kyjeva umírali lidé. Bernard-Henri Lévy má určité ideologické zájmy ohledně Ukrajiny, zatímco Soros zde má jak ideologické, tak i ekonomické zájmy. A Obama, ačkoliv je z Demokratické strany, nahlíží na věc imperialistickou optikou Ameriky. Nikdo z nich si nepřeje vidět silný ukrajinský stát.

Otázka: Co si myslíte o NATO a Evropské unii? Je ukrajinská revoluce prozápadní a prounijní? Co si myslíte o Americe?

Odpověď: Jsme proti členství v NATO a Evropské unii. Nemáme nic proti jednání s NATO či Evropskou unií jako rovný s rovným. Ale vzdát se suverenity vstupem do nějaké z těchto organizací nechceme. Nechceme mít nic společného s ideologií, která v EU panuje,ani nechceme být spojováni s imperialistickou politikou NATO. Revoluce, která se na Ukrajině odehrála, byla způsobena nenávistí obyčejných lidí ke zkorumpované a zločinecké vládě. Jisté iluze ohledně EU mohly hrát roli, ale to bylo vždy druhotné. Dnes se my, ukrajinští nacionalisté, pokoušíme prosazovat názor, že se nesmíme spoléhat na NATO nebo EU, ale pouze sami na sebe. Bohužel Putin kazí naši propagaci a ztěžuje prosazování našich myšlenek. Zdaleka největším podporovatelem prounijních a proamerických nálad na Ukrajině je právě Putin – jeho imperialistická politika vůči Ukrajině nutí Ukrajince vzhlížet k Západu. Na druhou stranu, politika západních zemí vyvádí mnohé Ukrajince z iluzí. Protože Západ na Rusko nevyvíjí žádný nátlak, je velká část Ukrajinců postojem západních zemí zklamaná. Co se týče Ameriky, necítíme k ní žádnou chorobnou nenávist –ale jsme si dobře vědomi amerického úsilí o světovládu a jsme proti tomu. Jsme pro multipolární svět, svět bez impérií, svět, v kterém může být každý národ svobodný a zachová si svou identitu a spiritualitu.

Otázka: Jaké máte politické a kulturní názory? (například co odmítáte a naopak koho máte jako osobní pozitivní příklad). Pokud byste měl popsat světonázor Pravého sektoru několika slovy, co byste řekl?

Odpověď: Podporujeme myšlenku klasického ukrajinského nacionalismu a skrze tuto ideologii se snažíme hledat odpovědi na otázky dnešního dne. Zůstáváme věrni naší myšlence, která se formovala v první polovině dvacátého století, ale také ji chceme rozvíjet a vnášet do současných témat. Absolutním základem ukrajinského nacionalismu je křesťanství. Přísně rozlišujeme mezi nacionalismem a jevy jako je šovinismus, xenofobie a imperialismus. Srdce našeho hnutí je složeno z lidí s nacionalistickými názory, z lidí věrných konzervativním a křesťanským hodnotám. Často to jsou lidé naplněni vznešeným duchem středověku. S tímto jsme připraveni najít odpovědi na moderní problémy, jsme připraveni pomoci společnosti najít odpovědi na sociální, ekonomické a jiné otázky.

Otázka: Je vaše revoluce namířena proti Rusům, ruské vládě nebo rusky hovořícím Ukrajincům? A jakou budoucnost chcete pro rusky mluvící Ukrajince?

Odpověď:  Naše revoluce má především za cíl bránit zájmy pouze našeho národa. Ohledně Ruska, jsme proti ruskému imperialismu. Fakt, že uvnitř Pravého sektoru je mnoho Rusů jasně ukazuje, že nejsme rusofobní. Tito Rusové k nám přišli podpořit naši revoluci a nasbírat zkušenosti. I oni naprosto chápou, že ruský režim je vlastně protiruský. Mnozí ruští patrioti byli uvrhnuti do žaláře za své aktivity. Rusové upadají morálně i fyzicky a uvnitř Ruska jsou téměř ztraceni v moři neruských lidí. Je docela možné, že dalším prezidentem Ruska bude Čečenec  Razman Kadyrov. Proto si mnozí Rusové uvědomují, že jedinou šancí jak zachránit svůj národ je svrhnout ruské impérium. S takovými Rusy spolupracujeme a budeme v tom pokračovat. Co se týče rusky hovořících Ukrajinců, mnoho z nich jsou naši aktivisté a skuteční ukrajinští patrioti. I přes to, rusifikace zůstává velkým problémem. Ještě vážnější problém této povahy existuje v Irsku. My chceme obrození ukrajinské kultury a jazyka. Nikoliv skrze represe, ale skrze umění, skrze podporu. A to bude možné jedině, pokud dosáhneme skutečného národního státu.

Otázka: Co si myslíte o Krymu a jeho referendu o oddělení od Ukrajiny?

Opověď: Cítíme, že Krym patří Ukrajincům a krymským Tatarům. Kromě toho tam žijí další etnické menšiny, nejen Rusové, ale i Řekové, Arméni, Estonci a další. To je důvod proč chceme z Krymu vytvořit skutečně autonomní území uvnitř jednotné Ukrajiny, které bude garantovat práva krymských Tatarů a všech ostatních menšin. Teoreticky je hlavním argumentem pro vytvoření takové autonomie proukrajinský postoj krymských Tatarů. Referendum byla naprostá fraška, protože se ho zúčastnilo méně než 30% krymské populace. Toto pseudoreferendum se odehrálo pod hlavněmi ruských zbraní, takže je jen otázkou času, kdy bude Krym opět pod kontrolou Kyjeva.

Otázka: Říkáte, že chcete nezávislou a suverénní Ukrajinu. Když se chopíte moci zítra, jaký typ zahraniční politiky budete mít? Jaké geopolitické cíle pro Ukrajinu vytyčíte? Měla by Ukrajina vstupovat do mezinárodních společenství? Jaké vztahy bude taková Ukrajina udržovat s Ruskem?

Odpověď: Vidíme několik příležitostí k posílení a sblížení zemí střední a východní Evropy. Především je to vytvoření svislé osy od Baltu k Černému moři s pobaltskými státy, Běloruskem, Polskem a Ukrajinou. Za další stojíme o konsolidaci vztahů v Černomoří a se státy na Kavkaze. V mnoha ohledech jsme připraveni být pragmatičtí ve hledání spojenců. S Ruskem budeme mít normální vztahy, až se zbaví svých imperiálních ambicí.

zdroj: http://www.ilprimatonazionale.it/2014/05/13/ne-nato-ne-ue-intervista-esclusiva-al-leader-di-pravy-sektor/

« zpět