EU je jako Sovětský svaz, říká organizátor drážďanské demonstrace

5.6.2012

Jens Baur

17. června se v Drážďanech koná vzpomínková akce u příležitosti výročí povstání proti komunismu z roku 1953 v tehdejší NDR. V loňském roce se jí účastnila i skupina českých zástupců (zde) a česká delegace nebude chybět ani letos. Akce nese heslo Tenkrát jako dnes – svoboda musí být vybojována.“ Drážďanský zastupitel a hlavní organizátor akce Jens Baur (NPD) zodpověděl nejen proto Hlasu mládeže několik otázek:

 

Jakou souvislost má povstání z roku 1953 s dnešní situací v Německu a proč heslo „Tenkrát jako dnes – svoboda musí být vybojována“?

Povstání v roce 1953 bylo první vzpourou proti komunismu v tehdejší NDR a bylo krvavě potlačeno policií a sovětskými oddíly. Je skoro neznámé, že vedle 300 německých obětí byli popraveni také někteří sovětští vojáci, protože se zdráhali střílet do neozbrojených dělníků. Dnes je tato událost nedoceněná a postupně mizí z vědomí veřejnosti. Mnoho tehdejších požadavků, jako např. svoboda a samostatnost, jsou dnes pořád ještě aktuální. Proto jsme také zvolili heslo „tenkrát jako dnes – svoboda musí být vybojována!“, protože chceme vystavět tematický most mezi minulostí a přítomností a ostatním zřetelně ukázat, že za práva se musí bojovat a nebudou nám jednoduše darována. Tak jako v roce 1953 tehdejší Sovětský svaz zasahoval do samostatnosti svých satelitních států, tak je to dnes Evropská unie, která bere svým členským státům samostatnost a podrývá národní suverenitu jednotlivých zemí. Důležitý bod je také osvobození politických vězňů. Jako kdysi sedí také dnes vězni ve věznicích jen na základě názorových deliktů. Za ty se chceme rovněž zasadit.

Organizuje také město Drážďany nějakou vzpomínkovou akci na události roku 1953 nebo je NPD jedinou organizací, která toto téma připomíná?

Město Drážďany pořádá každoročně vzpomínkovou akci, které se ovšem dostává minimální pozornosti. Mezi hrstkou účastníků jsou stěží normální občané Drážďan, ale hlavně oficiální zástupci městského zastupitelstva a městské rady, pro které to je ovšem jen akce z povinnosti. Proto je zde „Drážďanský pracovní spolek 17. června 1953“ a autonomní organizace s každoroční demonstrací, která vzpomínku na události roku 1953 ještě drží při životě. 

Jaký program má letošní akce?

Demonstrace startuje a končí na náměstí Postplatz (začátek ve 12 hodin, pozn. redakce) u tamního památníku povstání a bude vedena jako už v minulých letech přes centrum Drážďan. Jako řečník vystoupí kromě mě ještě svobodný nacionalista Maik Müller, člen předsednictva NPD Ronny Zasowk a předseda Mladých národních demokratů Michael Schäfer.

Památník

Propagační video ZDE

-jam-

 
« zpět