Rozhovor s předsedou DSSS Tomášem Vandasem pro Hlas mládeže

7.3.2014

Předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Mgr. Tomáš Vandas přijal nabídku redaktora Hlasu mládeže, aby odpověděl na pár otázek týkajících se našeho informačního webu, Dělnické mládeže a také nadcházejících voleb. 

Hlas mládeže: Jak hodnotíte dosavadní fungování internetového zpravodaje Hlas mládeže?

Tomáš Vandas: Je dobře, že Hlas mládeže přináší informace nejen o fungování Dělnické mládeže, ale zejména o vnitropolitických a zahraničních událostech. To je jistě potřebné. Možná by ale stálo za úvahu více zveřejňovat i komentáře, glosy a různé pohledy na tyto události.

Hlas mládeže: Určitě jste všiml, že webová prezentace Hlasu mládeže prošla designovou proměnou, co si o ní myslíte?

Tomáš Vandas: Změnu vzhledu jsem zaregistroval. Já osobně bych uvítal více světlejší odstíny barev, přemíra černé působí dost depresivně. Nicméně to nechám na uvážení funkcionářům a aktivistům Dělnické mládeže.

Hlas mládeže: Co si obecně myslíte o potřebě modernizace strany a její mládeže? Přeci jen zaznívají hlasy, že strana je svou rétorikou a formou propagace dosti pozadu.

Tomáš Vandas: Modernizace je potřebná u každé organizace, politické strany a občanská sdružení nevyjímaje. Já osobně se nebráním žádným nápadům, které jsou ku prospěchu zlepšení činnosti a prezentace strany, je však nutné si také uvědomit určitý limitní faktor, a tím jsou omezené finanční prostředky. A jestli zaznívají nějaké hlasy? Tomu se bude dít vždy. Mám ale zkušenost, že většinou brblají a remcají ti, kteří toho moc nedělají.

Hlas mládeže: Myslíte si, že by prospělo straně větší zapojení mládežnické organizace do jejího chodu? Mám nyní na mysli, zda by měl být na jejich výtky a názory brán větší zřetel.

Tomáš Vandas: Myslím si, že Dělnická mládež se do činnosti zapojuje aktivně. A pokud se jedná o výtky či názory a připomínky, rozhoduje o každém takovém návrhu vedení strany. Ne vždy je vše schváleno, to je přeci logické.

Hlas mládeže: Jak vidíte celkově budoucnost Dělnické mládeže ve vztahu k straně samotné?

Tomáš Vandas: Dělnická mládež je už ze své podstaty a od svého vzniku mládežnickou organizací dělnické strany. Přál bych si, aby se v ní mladí lidé seznamovali s politikou, učili se organizačním schopnostem a vyrůstala nám tak nová generace funkcionářů a členů DSSS.

Hlas mládeže: Obecně se říká, že mládež je budoucnost. Jak si myslíte, že by se měla Dělnická mládež vyvíjet, aby časem měla ambice zaujmout širší masu mladých lidí?

Tomáš Vandas: Aktivity Dělnické mládeže by měly být směřovány na oblast vzdělávání, kultury, sportu, vysvětlovat mladým lidem naše tradice a národní hodnoty. Myslím si, že v tomto směru je příkladná akce Školní dvůr. Je to však také o trpělivosti, neboť takové aktivity nesesou ovoce hned.

Hlas mládeže: Blíží se nám volby do Evropského parlamentu, byl spuštěn informační web www.nebruselu.dsss.cz. Co v rámci kampaně a přípravy na samotné volby očekáváte od Dělnické mládeže?

Tomáš Vandas: Očekávám od DM aktivní přístup, stejně jako v minulosti, spoluúčast na organizaci předvolebních akcí a distribuci předvolebních plakátů a letáku.

Hlas mládeže: Jaký výsledek bude pro Vás osobně úspěchem v nadcházejících volbách?

Tomáš Vandas: Já osobně bych si přál, abychom napravili výsledek loňských parlamentních voleb a získali tak nový impuls před podzimními komunálními volbami.

Hlas mládeže: Co by jste chtěl vzkázat čtenářům Hlasu mládeže?

Tomáš Vandas: Přeji všem hodně zdraví, neboť to je v životě nejcennější, a dále velkou míru odhodlání pro naši společnou věc.

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS

-dob-