Projev ze Svatováclavského setkání

Svvaclav

Kamarádi a kamarádky,

Nejprve bych chtěl všem poděkovat, že jsme se tu společně mohli sejít a vzpomenout na osobu, která se navždy zaryla do našich dějin.

Kníže Václav, tento hrdý a určitě bezesporu charizmatický muž, měl coby panovník sjednotit zemi, která zdaleka jednotná nebyla. Nebyl tu tehdy ještě český národ a český národ se opravdu zrodil až právě díky knížeti Václavovi.  Bylo to zejména díky jeho moudré vládě a příkladnému životu. Za jeho vlády bylo každému ctí být Čechem a služebníkem svého knížete.

Stal se záštitou jednoty a naším věčným panovníkem. V těžkých dobách jeho života dokázal uhájit naše místo v Evropě a stát se světcem, na kterého vzpomínáme s pokorou dodnes. Václav uchránil svou zemi před nepřátelskými nájezdníky a dal ji tím možnost dál se vyvíjet.

 Nesmíme zapomenout ani na činy sv. Václava. Málokdo dnes ví, že to byl právě sv. Václav, který draho vykupoval Čechy z rukou cizích otrokářů. Když si to promítneme do dnešní doby, co dělají naši politici? Přesný opak! Nechávají náš národ otročit za almužnu v rukou zahraničním hamižných kapitalistů, pro které je český pracovník pouze otrok k dosažení co největšího zisku.

Jsme nuceni pracovat až na pokraj svých sil za mizivou odměnu, kterou nám zalepí hubu, abychom vůbec mohli přežívat, zatímco naší páni nás berou jen jako poslušnou masu, která bude jen pracovat a nebude mít čas se zajímat o dění kolem sebe.

Žijeme v době moderního otroctví. Nemáme sice na rukách pouta, ani koule u nohou, avšak jsme otroci nadnárodního kapitálu. Toho kapitálu, který nám nedovolí důstojně žít, nýbrž jen pracovat a umřít. Lidem v dnešní době to již přijde normální, my ale víme, že můžeme žít jinak a mnohem lépe.

Nyní musíme národu otevřít a oči a sjednotit jej, jak to udělal náš patron sv. Václav. Musíme jít kupředu přes všechny překážky, které nám tento systém vkládá do cesty. Nesmíme se dívat na to, co všechno můžeme ztratit, ale zejména nato, co můžeme získat. Je to naše svoboda! Nyní je pouze v našich srdcích, ale já věřím tomu, že brzy přijde čas, kdy vyjde z našich srdcí a zahalí celý národ! Český národ nikdy nesklonil hlavu před tyranií, pojd‘me opět ve stopách našeho patrona sv. Václava a vybojujme si svou svobodu!