Fejeton: Zakažme sprostou mluvu na veřejnosti!

10.4.2014

Zlobivasparta

Vedení českého fotbalu vytáhlo do boje s chuligány v ochozech a rozhodlo se přestat tolerovat i vulgární pokřiky fanoušků.  Podle nového nařízení tedy při vulgárních projevech v hledišti může rozhodčí přerušit utkání a při opakování vulgarismů i utkání předčasně ukončit. Toto nařízení má snížit napětí a vášně na stadionech a údajně i vymýtit eskalaci emocí, které prý vedou k násilí.

Domnívám se, že pokud zakážeme vulgarismy na fotbalových stadionech, měli bychom toto nařízení zavézt i plošně pro celý veřejný život. Pokud mají představitelé FAČR pravdu a sprostá mluva vymýtí emoce a násilí na stadionech, pak si myslím, že by tohle v závěru mohlo mít pozitivní dopad i na celou společnost.

Pojd‘me tedy podpořit zákon, který zakáže sprostou mluvu na veřejnosti! Docílíme určitě snížení kriminality na minimum a rapidní zlepšení mezilidských vztahů. Zakažme vulgarismy v tisku, televizních pořadech, seriálech a filmech, které mají špatný vliv jak na děti, mládež, tak i dospělé! Zakažme vulgarismy v poslanecké sněmovně, senátu, na zasedání zastupitelstev! Zakažme vulgarismy v gastronomických zařízeních, kinech a divadlech!  Zakažme vulgarismy na všech veřejných místech!

Ptám se zejména politiků a představitelů FAČR, v čem je rozdíl mezi sportovní akcí a jinou společenskou akcí, potažmo veřejným životem? Vulgarismy na fotbale vám jsou trnem v oku, avšak mimo stadion již ne? Jak chcete potírat problém jen na jednom místě, ale zavírat oči nad děním okolo?!

Dominik Březný, DM Ostrava